Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fosterhjemsforening (NFF) er en privat interesseorganisasjon som er uavhengige av politiske partier og trossamfunn. Foreningen ble stiftet i 1981 og fikk sitt eget sekretæriat i 1987. NFF har fylkesforeninger i alle landets fylker. NFF skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.

Nettside: www.fosterhjemsforening.no

E-post: post@fosterhjemsforening.no

Telefon: 23 31 54 00

Faks: 23 31 54 01

Postadresse: Storgata 10 A

Postnr/Poststed: 0155 Oslo