Norsk Glaukomforening

Norsk Glaukomforening

Norsk Glaukomforening ble stiftet 18. mars 1998, og er en landsdekkende forening.

Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til dette er informasjon og motivasjon. Dette er et kontinuerlig fokusområde for foreningen. Foreningen inngår i nyttige nasjonale og internasjonale nettverk – det være seg pasientorganisasjoner, øyelegenes organisasjoner og øyemiddelindustrien.

Nettside: www.glaukomforeningen.no

E-post: post@glaukomforeningen.no

Telefon: 97 00 86 13

Postadresse: Faret 4

Postnr/Poststed: 1344 Haslum