Norsk Musikkråd

Norsk Musikkråd

Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge.

Norsk musikkråd er en unik møteplass for alle som driver med musikk i Norge.

Vi har:

  • Rundt 140 000 medlemmer
  • 33 medlemsorganisasjoner
  • 18 fylkesmusikkråd/kulturnettverk
  • 150 lokale musikkråd

Nettside: www.musikk.no

E-post: nmr@musikk.no

Telefon: 22 00 56 00

Faks: 22 00 56 01

Postadresse: Postboks 4651 Sofienberg

Besøksadresse: Kirkegata 20

Postnr/Poststed: 0506 Oslo