Norsk Nettverk for Down Syndrom

Norsk Nettverk for Down Syndrom

NNDS har som hovedmålsetting å medvirke til at mennesker med Down Syndrom (DS) får et best mulig liv. Selv om rammevilkårene for mennesker med DS er blitt stadig forbedret er det fortsatt mange muligheter for ytterligere forbedringer.

Hvordan mennesker med DS blir mottatt i vårt samfunn er i stor grad avhengig av holdningene i samfunnet. Våre politikere snakker varmt om et samfunn for alle, mens de samtidig utarbeider lover og forskrifter som medvirker til det motsatte. NNDS deltar aktivt i holdningsskapende arbeid gjennom påvirkning og argumentasjon overfor våre politiske myndigheter.

Nettside: www.nnds.no

E-mail: kontaktoss@nnds.no

Telefon nummer: 92 05 99 75

Postadresse: Veslekroken 8D

Besøksadresse: Veslekroken 8D

Postnr/Poststed: 0379 OSLO