NORSK ORGANISASJON FOR RETTFERDIGE STRAFFER

SON er en landsomfattende interesseorganisasjon som drives for og av straffede i Norge. Vi har tilholdssted i Hjelms gate 3 på Majorstua i Oslo, og der har vi også sosiale og kulturelle tilbud til fanger og eks-fanger lokalt.

SON ser det som sin oppgave å representere alle straffede i Norge for eksempel ved å arrangere medlemsmøter for å uttrykke denne samfunnsgruppens interesser overfor norske myndigheter. Dette gjelder Storting, Justisdepartement, Kriminalomsorg og institusjoner som fullbyrder straff i Norge. SON tar opp soningsforholdene i fengslene og saker om straffegjennomføringsloven og reglementene. Vi legger spesiell vekt på arbeidet for å bedre løslatte fangers mulighet til å komme tilbake til samfunnet.

SON har også gratis rådgivning for straffede og deres pårørende i deres kontor. Det er lettest å nå oss i kontortiden, tirsdag og torsdag kl 12 til 18, men det er oftest folk på kontoret hver dag, mest på kvelden.

Hjemmeside: home.online.no/~soni/index.cfm

E-post:  straffedes.organisasjon@gmail.com 

Telefon: 22592489,

Postadresse: Hjelmsgate 3

Postnr/Poststed: 0355 Oslo