Norsk Pensjonistforbund

Norsk Pensjonistforbund

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har over 210 000 medlemmer landet over. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og opprettet med det formål å ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.

Pensjonistforbundet har 19 fylkesforeninger og om lag 850 lokallag og foreninger spredt over hele Norge. Pensjonistforeningene arrangerer sosiale tilstelninger for sine medlemmer, engasjerer seg i lokalsamfunnet gjennom frivillig arbeid og deltar i de samfunnsmessige diskusjonene som Pensjonistforbundet er opptatt av.

Nettside: www.pensjonistforbundet.no

E-post: npf@pensjonistforbundet.no

Telefon: 22 34 87 70

Faks: 22 34 87 83

Postadresse: Lilletorget 1

Postnr/Poststed: 0184 Oslo