Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største brukerorganisasjoner for funksjonshemmede med nærmere 37 000 medlemmer. Organisasjonen ble stiftet 15. mars 1951.

NRFs viktigste arbeidsfelt er:

  • forskning
  • informasjon
  • tidlig diagnose og riktig behandling til rett tid
  • undergrupper for diagnoser
  • barne- og ungdomsarbeid
  • opplæring
  • behandling/trening
  • likemannsarbeid/omsorg
  • medlemsblad som utkommer 6 ganger i året
  • drift av eget behandlings- og feriested; Reuma-Sol i Spania

 

Nettside: www.revmatiker.no

E-post: post@revmatiker.no

Telefon: 22 54 76 00

Faks: 22 43 12 51

Postadresse: Postboks 2653 Solli

Besøksadresse: Professor Dahlsgate 32

Postnr/Poststed: 0203 Oslo