Norske Samers Riksforbund

Norske Samers Riksforbund

Norske Samers Riksforbund (NSR) ble stiftet i 1968, og vil gjennom sitt arbeid fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper samt respekt for menneskets avhengighet av naturen.

NSR fremmer samiske kulturaktiviteter og tilbud og jobber samepolitisk gjennom sine lokallag og sin egen studieorganisasjon. NSR jobber for økt samisk selvstyre og stiller til valg til Sametinget hvor organisasjonen i perioden 1989-2007 hadde presidentvervet. NSR har som én av til sammen syv norske, svenske, finske og russiske samiske hovedorganisasjoner medlemmer i samarbeidsorganisasjonen Samerådet.

Nettside: www.nsr.no

E-post: nsr@nsr.no

Telefon: 78486955

Faks: 78486988

Postadresse: PB 173

Besøksadresse: Ajastealli 3

Postnr/Poststed: 9521 Guovdageaidnu