PAWA - PanAfrican Womens Association

PAWA - PanAfrican Womens Association

Organisasjonen har som formål å skape møteplasser, danne nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom panafrikanske kvinner i Norge. De kontakter andre afrikanske foreninger i Norge og blir kjent med deres aktiviteter og bevisstgjør medlemmene om rettigheter og plikter i det norske samfunnet.

Nettside: www.pawa.no

E-post: antoinette@pawa.no

Telefon: 930 38 447

Postadresse: Postboks 8948 Youngstorget

Postnr/Poststed: 0028 Oslo