RE:ACT

RE:ACT

RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom. Som Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å reagere på urettferdighet.

Vi ønsker å knytte kontakt og minske avstanden mellom mennesker på tvers av kulturer og landegrenser, og sosiale og økonomiske forutsetninger. Derfor er slagordet vårt "Mind the gap!". RE:ACT driver holdningsskapende arbeid blant unge, og vil øke unges bevissthet rundt miljø og klima, fattigdomsbekjempelse, kulturforståelse og integrering, og rettferdig handel.

Nettside: www.re-act.no

E-post: post@re-act.no

Telefon: 95 86 79 18

Postadresse: Postboks 414

Besøksadresse: Skippergaten 3

Postnr/Poststed: 4664 Kristiansand