Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

Foreningen ble stiftet 2. desember 1993. Vi har i dag (2009) ca. 600 medlemmer. I tillegg sender vi medlemsblad og informasjon til ca. 75 fagpersoner og fagmiljøer. Foreningen har ingen ansatte, alt arbeid drives på dugnad.
RP-foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter for RP. Personer med retinitis pigmentosa og andre nedarvede degenerative øyesykdommer i øyets netthinne, deres familier og venner kan være medlemmer. Foreningen kan også ha støttemedlemmer.

Nettside: www.rpfn.no

E-post: post@rpfn.no

Telefon: 99 46 95 43

Postadresse: RP-foreningen i Norge, Majorstuveien 17, Boks 1480 Postcom

Besøksadresse: Sporveisgata 10

Postnr/Poststed: 0367 Oslo