RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Organisasjonens formål er å påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.

Nettside: www.rio.no

E-post: post@rio.no

Telefon: 992 61 078

Postadresse: Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo

Besøksadresse: Kongens gate 2

Postnr/Poststed: 0153 Oslo