Samisk KvinneForum

SNF er etablert som et nettverk i 1993, av samekvinner ifra Indre Finnmark som ville bli aktive politisk i egen kommune og egen region. Samisk Kvinneliste i Karasjok, dannet til det første sametingsvalget i Norge i 1989, dro Samisk KvinneForum i gang.
I 1998 ble SNF en egen organisasjon (NGO), med egne vedtekter og valgt styre. SNF har medlemmer fra fire land.
SNF fungerer alt i dag som et resurssenter for samiske kvinner og kjønnslikestilling i et samisk perspektiv, men med frivillig, ubetalt innsats.

SNF arbeider for:

- å etablere et samisk resurssenter der kjønns- og likestillingsspørsmål er i fokus.

- å øke samekvinners innflytelse i samfunnet, med samisk språk og kultur som grunnlag.

- å motivere samiske kvinner til engasjement og utvikling på egne vilkår.

- at samekvinners liv og arbeid, både historisk og i dag, blir dokumentert og synliggjort.

 

Nettside: www.saminissonforum.org

E-post: snf@trollnett.no

Telefon: 95935626

Postadresse: PB 110

Postnr/Poststed: 9735 Kárásjohka