Seniornett Norge

Seniornett Norge

Seniornett er en ideell forening som arbeider for at seniorer skal delta aktivt i det nye informasjonssamfunnet. Virksomheten er basert på frivillige, over hele landet skjer et stort arbeid på frivillig basis. Foreningen ledes av et styre, og sentralt er kontoret i Oslo med fire ansatte samt et antall frivillige, konsulenter og instruktører. Vi feirer i år 10 års jubileum.

Seniornetts visjon:

Alle Seniorer (55+) i Norge skal være, eller få mulighet til å være, fortrolige med moderne informasjonsteknologi. Videre at de bruker IT jevnlig i kontakt med familie og samfunn. Vi vil at bruk av IT skal både forenkle hverdagen og berike livet.

 

Nettside: www.seniornett.no

E-post: kontor@seniornett.no

Telefon: 22 42 96 26

Postadresse: Postboks 1002 Sentrum, 1014 Oslo

Besøksadresse: Nedre Slottsgate 13

Postnr/Poststed: 0157 Oslo