Spillavhengighet - Norge

Spillavhengighet - Norge

Spillavhengighet.-Norge, den gang PTS, startet som et enmanns foretak i 2001 av Lill-Tove Bergmo i Troms fylke. Det var etter at hun selv fikk erfare spilleavhengighet på nært hold at PTS ble opprettet. Den gang fantes det ingen tilbud til pårørende.

Hele 2002 gikk til å forberede en selvhjelpsorganisasjon og være ute i ”felten” for å informere om spilleavhengighet.Det ble også en nødvendighet å endre navnet på organisasjonen. Vi ønsket å ha et navn som var inkluderende og som ville være lett å finne når man søker på nettet. Derav navnet Spillavhengighet Norge.

Hjemmeside: www.spillavhengighet.no

E-post: post@spillavhengighet.no

Telefon: 952 30 375

Adresse: Spillavhengighet - Norge, Drabeng

Postnr/ sted: 9060 Lyngseidet