Spiseforstyrrelsesforeningen, tidligere IKS

Spiseforstyrrelsesforeningen, tidligere IKS

Spiseforstyrrelsesforeningen, tidligere IKS er en landsomfattende selvhjelpsorganisasjon som ble startet i 1987 av kvinner som selv hadde spiseforstyrrelser.

Foreningens formål er todelt: en innadrettet del som tar sikte på å hjelpe dem som selv har problemer med mat og deres pårørende, og en utadrettet del som legger vekt på å informere om spiseforstyrrelser og arbeide for et bedre behandlingstilbud. I 2008 mottok organisasjonen nærmere 4000 henvender gjennom sine hjelpetelefoner og drev selvhjelpsgrupper og nettforum, hadde temakvelder og åpne kvelder, personlige samtaler, holdt kurs og foredrag, sommerleir, menneskebibliotek og ga ut medlemsbladet ”Kvinnekraft”.

Nettside: www.spisfo.nohttps://www.facebook.com/InteressegruppenIKS

E-post: post@spisfo.no

Telefon: 22940010

Faks: 22940011

Postadresse: PB 8877 Youngstorget

Besøksadresse: Dronningensgt. 25

Postnr/Poststed: 0028 Oslo