Stiftelsen Rettferd for taperne

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stiftelsen Rettferd for taperne ble stiftet under verdens første taperkongress på Gjøvik 15.- 16. september 1993. I 1999 ble vi en stiftelse og etterspørselen etter våre tjenester er stadig økende.

Målsettingen er å hjelpe ulike utsatte grupper som opplever seg som tapere, og som har vært utsatt for:

  • Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem
  • Seksuelle overgrep
  • Mangelfull skolegang

Vi kan hjelpe deg med å innhente dokumenter og skrive søknad til stat og kommune. Arrangere møter mellom taper og oss dersom det er nødvendig.

Nettside: www.taperne.no

E-post: ola.odegaard@taperne.no

Telefon: 61 11 89 90

Faks: 61 11 89 91

Postadresse: Postboks 84

Besøksadresse: Storgtata 26

Postnr/Poststed: 2882 Dokka