Ungdom & Fritid

Ungdom & Fritid

Ungdom & Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i fritidsklubber, ungdomshus og lignende tiltak. Ungdom & Fritid skal påvirke og utvikle rammebetingelser for oppvekst, og jobbe for at alle barn og unge selv får bestemme over egen fritid.

Nettside: www.ungogfri.no

E-post: post@ungogfri.no

Telefon: 22 05 77 00

Faks: 22 05 77 01

Postadresse: Grønland 10

Besøksadresse: Grønland 10

Postnr/Poststed: 0188 Oslo