Ungdom mot Narkotika

Ungdom mot Narkotika

På Landsmøtet i Halden i 1989 skiftet organisasjonen navn fra ”Folkeaksjonen Mot Hasj” til Ungdom Mot Narkotika”. Dette for å bli i navnet det vi alltid hadde vært gagnet, nemlig en reell ungdomsorganisasjon mot narkotika. Det var på denne tiden vi klarte å etablere oss, og ble en stabil organisasjon som fagmiljø, media og andre organisasjoner tok på alvor.
Som i dag var noen av de viktigste sakene deres kampen mot snikreklame for hasj, arbeidet mot skrekkpropaganda og legalisering. I 1983 ble det sagt at ”…etter FMHs mening burde legaliseringsdebatten vært avsluttet for ti år sia”.

Nettside: www.umn.no

E-post: umn@umn.no

Telefon: 23 31 00 90

Faks: 23 31 00 91

Postadresse: Torggata 1

Postnr/Poststed: 0181 Oslo