Unge Funksjonshemmede

Unge Funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 32 medlemsorganisasjoner. Til sammen har disse rundt 25 000 medlemmer. Unge Funksjonshemmede ledes av et styre. Et sekretariat i Oslo står for den daglige driften.

Vår visjon

Unge funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom. 

For å realisere denne visjonen jobber Unge funksjonshemmede for å påvirke politikere og andre beslutningstakere. Vi driver også portalen jobbressurs.no,

Nettside: www.ungefunksjonshemmede.no

E-post: post@ungefunksjonshemmede.no

Telefon: 22 79 94 25

Postadresse: Postboks 4568 Nydalen

Besøksadresse: Sandakerveien 99

Postnr/Poststed: 0404 Oslo