UngOrg - Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo

UngOrg - Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo

UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo), er en paraplyorganisasjon for 58 barne- og ungdomsorganisasjoner. UngOrg jobber med å fremme interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, i tillegg til å bistå medlemsoranisasjonene med kurs og oppfølging.
I UngOrgs arbeid for organisasjonene i Oslo har vi et spesielt fokus på inkludering av minoriteter og styrking av minoritetsorganisasjoner for ungdom.

I tillegg driver UngOrg flere tiltak for ungdom i Oslo: UngInfo – et senter for ungdomsinformasjon, Ung Medbestemmelse – et tiltak for å styrke innflytelsen til ungdom under 18 år, KultOslo – en kalender for kulturtilbud og aktiviteter i Oslo og Use-It – et sommeråpent tilbud til unge budget-turister fra hele verden.

UngOrg ble stiftet av AUF, Unge Høyre og Natur og Ungdom i 1984. Det kom raskt en rekke andre organisasjoner til, og UngOrg har i dag de fleste av byens barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer. Blant UngOrgs medlemsorganisasjoner er det både Oslo-avdelinger av nasjonale organisasjoner og organisasjoner som bare har aktivitet i Oslo

UngOrg driver også

  • UngMedbestemmelse,
  • kulturkalenderen
  • KultOslo.no 
  • turistinformasjonen Use-it Oslo.
  • Unginfo

 

Hjemmeside: www.ungorg.no

E-post: ungorg@ungorg.no

Telefon: 24 14 98 30

Adresse: Møllergata 3,

Postnr/sted: 0179 Oslo (henvendelse i UngInfo-senteret)