Velferdsalliansen

Velferdsalliansen

Velferdsalliansener et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper for økonomisk-, sosialt-, og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge. Velferdsalliansen ble stiftet 6. mars 1998, og har pr. d.d. 27 medlemsorganisasjoner.

Hovedmålene for Velferdsalliansen er å:

  • avskaffe fattigdom
  • sikre økt brukermedvirkning
  • bedre levekår og livsituasjonen for våre medlemsgrupper
  • bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner

Nettside: www.velferdsalliansen.no

E-post: post@velferdsalliansen.no

Telefon: 22 11 34 95

Postadresse: Storgata 28B

Postnr/Poststed: 0184 Oslo