Veteranforbundet SIOPS

Veteranforbundet SIOPS

Veteranforbundet SIOPS - skadde i internasjonale operasjoner
SIOPS arbeider på flere plan. Organisasjonen er aktiv i forhold til skadde veteraner, her sørger vi for oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige. Vi bistår med juridisk hjelp, og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål.
SIOPS arbeider også aktivt med å støtte de pårørende til skadde veteraner. Denne gruppen behøver ofte juridisk hjelp, støtte i møtet med helsevesenet, støtte på faglig hold og hjelp med økonomiske forhold. I mange tilfeller er også barnehelsetjenesten og barnevernet koblet inn.

En stor del av arbeidet til SIOPS retter seg mot det offentlige. Her samarbeider vi tett med forsvaret i spørsmål om forebygging. Vi har tunge opplysningsprogrammer rettet mot helsevesenet, psykiatrien, NAV, barnehelsetjenesten, forsvarets veteranadministrasjon, forsvarets sanitet, kommunehelsetjenesten og andre relevante organisasjoner. Mye av arbeidet består i å holde foredrag, skaffe til veie forskningsresultater og innhente grunnlagsdata i form av undersøkelser blant skadde og deres pårørende.

 

Nettside:www.siops.no

E-post: post@siops.no

Telefon: 22 69 56 50

Postadresse: Bernhard Getz gate 3

Postnr/Poststed: 0165 Oslo