Y's Men International Region Norge

Y's Men International Region Norge

Y’s Men bevegelsen så dagens lys i USA i 1920 – i Toledo– Ohio. Etter mønster fra Rotary, Lions o.a. ønsket man å bruke lunsjklubb-idéen til tjeneste for KFUM. Navnet ble Y’s Men’s Club der Y’s er eieformen av første bokstav i YMCA (=KFUM på norsk).

Y’s Men støtter barne- og ungdomsarbeid lokalt (der du bor) og internasjonalt. Vi gir penger, gjør dugnad og gir praktisk hjelp. Vi har det hyggelig, og lærer mye av foredrag og oppgaver. Vi er 1500 nordmenn som samler inn 3 millioner kroner og utfører 10 tusenvis av timer dugnad. Men først og fremst blir vi gode venner som liker å gjøre noe for andre samtidig som vi er sammen. Vi har kristen basis, men er en åpen og inkluderende for alle trosoppfatninger og mennesker som vil hjelpe barn, samfunn og fremtiden. 

Nettside: no.ysmendk.dkmnet.dk

E-post: ri.johns@online.no

Telefon: 77064137, 41204206

Postadresse: Hans Egedes gate 22

Postnr/Poststed: 9406 Harstad