Norges korforbund

Norges korforbund

Norges Korforbund er Nord-Europas største interesseorganisasjon for kor og kordirigenter og organiserer i dag omlag 1000 kor og vokalgrupper.

Gjennom Norges Korforbund har korene tilgang på en rekke opplæringstilbud, både for korister, dirigenter og tillitsvalgte.

Norges Korforbunds overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet.

Nettside: www.kor.no

E-post: nk@korforbundet.no

Telefon: 22 39 68 50

Faks: 22 39 68 51

Postadresse: Nedre Vollgate 3

Postnr/sted: 0157 Oslo