Norges Kulturvernforbund

Norges Kulturvernforbund

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. Vi har 21 medlemsorganisasjoner som alle jobber med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. De som er aktive i våre organisasjoner er frivillige, men ikke amatører, og har høye faglige standarder for det arbeidet de gjør for å ta vare på kulturminner og formidle kulturarven vår.

Forbundet har to ansatte og holder til i Øvre Slottsgate i Oslo.

Nettside: www.kulturvern.no

E-mail: post@kulturvern.no

Telefon nummer: 22 41 04 20

Faks: 22 42 22 32

Postadresse: Stortingsgaten 12

Postnr/Poststed: 0161 Oslo