NOAH

NOAH

NOAH arbeider for å øke dyrs status i samfunnet, øke forståelsen for dyrs behov, forebygge dyrs lidelse og oppmuntre forbrukere, politikere og næringsliv til dyrevennlige og miljøvennlige valg.

NOAH har fagmedarbeidere som jobber politisk for positive endringer for dyr i Norge, deltar i politiske referansegrupper og representerer dyrene i utvalg som Rådet for dyreetikk og Forsøksdyrutvalget. Samtidig er NOAH i stor grad fundert på frivilliges innsats.

NOAH jobber innenfor en rekke saksområdet for å fremme dyrs rettigheter - dyr i pelsindustri, kjøttindustri, forskning og underholdning. NOAH arbeider også for å øke dyrs rettsvern, og for å øke toleransen for ville dyr.

Nettside: www.dyrsrettigheter.no / www.facebook.com/dyrsrettigheter

E-post: register@dyrsrettigheter.no

Telefon: 22 11 41 63

Postadresse: Dronningensgt. 13, 0152 Oslo