Norges Naturvernforbund

Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med ca 20 000 medlemmer og over 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Nettside: www.naturvernforbundet.no

E-post: naturvern@naturvernforbundet.no

Telefon: 23109610

Postadresse: Grensen 9 B, 0159 Oslo