Rabea Kvinneforening

Rabea Kvinneforening

Foreningen vil arbeide for å fremme kvinners fysiske og psykiske helse og selvstendighet i Norge og utlandet, spesielt i Pakistan. Dette gjør de blant annet ved å få hjemmeværende kvinner ut i samfunnet, organisere aktiviteter for ungdommer og deres mødre, holde kurs og gi veiledning og samarbeide med andre organisasjoner internasjonalt som arbeider for samme formål.

E-mail: rabeas_kvinneforening@hotmail.com

Telefon nummer: 91761905

Postadresse: Grorudveien 111

Postnr/Poststed: 1053 Oslo