Fattighuset

Fattighuset

Fattighuset er en selvhjelpsorganisasjon som ved hjelp av egen innsats og gjensidig hjelp har som formål å bedre livsgrunnlaget for folk som står i et uønsket avhengighetsforhold til det offentlige.

Fattighuset arbeider med informasjon, rådgivning, saksoppfølging, kurs, samtale- og selvhjelpsgrupper, og sosialpolitisk arbeid overfor myndigheter lokalt og sentralt. Målet er at folk skal kunne stå på egne ben.

Nettsted: www.fattighusetoslo.no 

E-mail: fattighuset@yahoo.com

Telefon nummer: 24201827

Postadresse: Grønlandsleiret 39

Postnr/Poststed: 0190 Oslo