Home-Start Familiekontakten Norge

Home-Start Familiekontakten Norge

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

887 familier med 1865 barn har fått hjelp og støtte av 709 familiekontakter 

Frivillige (familiekontaktene) må gjennomføre et forberedelseskurs. Hver avdeling ledes av en ansatt koordinator.

Nettside: www.home-start-norge.no

E-mail: wenche@home-start-norge.no

Telefon nummer: 22 06 51 00

Postadresse: Postboks 1 Røa

Besøksadresse: Tore Hals Mejdelss vei 8

Postnr/Poststed: 0701 Oslo