Stiftelsen Angstringen Norge (arn)

Stiftelsen Angstringen Norge (arn)

Stiftelsen Angstringen Norge har som formål å produsere, videreutvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp ut fra et holistisk menneskesyn og i tråd med stiftelsens angst og selvhjelpsforståelse.

Angstringene organiseres på ulike måter, men felles for alle er at mennesker med angstproblemer selv organiserer selvhjelpsgruppene. Alt arbeid er basert på Angstringen Norges erfaringer og retningslinjer. I dag er det lokale Angstringer og frittstående grupper ca. 30 steder fordelt over hele landet. Nye Angstringer etableres løpende og noen avsluttes.

Nettside: www.angstringen.no

E-mail: angstringen@angstringen.no

Telefon nummer: 22 22 35 30

Faks: 22 22 65 88

Postadresse: Tvetenveien 32

Postnr/Poststed: 0666 Oslo