Telefonkontakt for eldre og uføre

Telefonkontakt for eldre og uføre

Organisasjonen Telefonkontakt for eldre og uføre arbeider mot isolasjon og ensomhet ved å formidle telefonvenner som ringer ca. 20 minutter en gang i uka. Hver telefonvenn har ukentlig kontakt med sin faste bruker.

  • Tilbudet er gratis, landsdekkende og har eksistert siden 1971. Telefonkontakt er ikke en krisetelefon, men en ”trivsel/trygghets”-telefon for folk med lite sosialt nettverk.
  • Telefonvennen er først og fremst et medmenneske som skal lytte, støtte og muntre opp, de er ikke rådgivere eller problemløsere.
  • Telefonvennen har vært til intervju med Telefonkontakt, undertegnet taushetserklæring og oppgitt en referanseperson som kan gå for vedkommende, før han/hun får begynne.
  • Telefonkontakt administrerer ca fire hundre telefonvenner og brukere fra kontoret i Oslo. Til sammen resulterer dette i rundt ti tusen samtaler i året. Dette er samtaler som kan ha svært stor betydning for brukerne, men også være givende for de frivillige telefonvennene.
  • Telefonkontakt er støttet av Helsedirektoratet og Oslo kommune. I styret sitter representanter fra Norges Røde Kors, Kirkerådet, Mental Helse, telefonvennene og Norsk Pensjonistforbund.

Nettside: www.telefonkontakt.no

E-mail: telefon.kontakt@c2i.net

Telefon nummer: 22 41 02 30

Faks: 22 41 02 50

Postadresse: Møllergata 12

Postnr/Poststed: 0179 Oslo