Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap

Gjennom NMS berører du enkeltmennesker i deres livssituasjon og bidrar til å gi mennesker verdig liv og varig håp!

Nettside: www.nms.no

E-mail: infosenter@nms.no

Telefon nummer: 51 51 61 00

Faks: 51 51 61 61

Postadresse: Postboks 226 Sentrum

Besøksadresse: Seehusensgate 41

Postnr/Poststed: 4001 Stavanger