Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund

Gjennom 50 år har forbundet vært en tydelig stemme i norsk samfunnsdebatt. Det har utrettelig kjempet for å skille stat og kirke, mot kristne formålsparagrafer i barnehage og skole, for livssynsfrihet, menneskerettigheter og kvinners og minoriteters rettigheter.

Nettside: http://human.no/

E-mail: human@human.no

Telefon nummer: 23 15 60 00

Faks: 23 15 60 01

Postadresse: Pb. 6744 St. Olavsplass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Humanismens Hus, St. Olavs gt. 27

Postnr/Poststed: 0166 Oslo