Humanistisk Ungdom

Humanistisk Ungdom

Humanistisk Ungdom jobber sammen med Human-Etisk Forbund ovenfor politiske myndigheter og med aksjoner for å få gjennomslag for sine ideologiske og livsynspolitiske standpunkter.

Nettside: www.humanistiskungdom.no

E-mail: ungdom@human.no

Telefon nummer: 23156090

Postadresse: Postboks 6744 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St.Olavs gate 27, 0166 Oslo