Søndagsskolen Norge

Søndagsskolen Norge

SØNDAGSSKOLEN NORGE (tidligere Norsk Søndagsskoleforbund) er en sammenslutning av søndagsskoler og andre barnegrupper. Basis i vårt arbeid er Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Nettside: www.sondagsskole.no

E-mail: post@sondagsskole.no

Telefon nummer: 22 08 71 00

Faks: 22 08 71 01

Postadresse: Postboks 6552 Etterstad

Besøksadresse: Hedmarksgata 15

Postnr/Poststed: 0606 Oslo