Anmodning om utsettelse av fristen for valg av søknadsmodell

Frivillighet Norge har sendt en anmodning til Kulturdepartementet om å utsette fristen for å velge søknadsmodell i momskompensasjonsordningen for neste treårsperiod.

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge ber om at fristen for valg av søknadsmodell for neste treårsperiode i § 6 i momskompensasjonsforskriften utsettes som følge av at de varslede endringene i forskriften er utsatt til 2015. Frivillighet Norge mener det ikke er rimelig å kreve at frivillige organisasjoner skal binde seg til en modell når planen er at i hvert fall en av de to søknadsmodellene skal endres.

Les hele brevet til Kulturdepartementet her.