Bestill kurs fra Frivillighet Norge

Bestill kurs fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor.

Vi tilbyr kurs i

 • organisasjonsutvikling.
 • synliggjøring av verdien din organisasjon har for samfunnet.
 • politisk påvirkning. 
 • økonomistyring. 
 • styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten. 
 • søknadsskriving. 
 • rekruttering av frivillige og Frivillig.no (Gratis).
 • å koordinere og motivere frivillige. 
 • inkluderingsarbeid. 
 • samarbeid mellom kommuner og frivilligheten. 
 • samfunnsansvar og samarbeid med næringslivet
 • sosiale medier og kommunikasjonskampanjer. 
 • fakta om frivilligheten i Norge og internasjonalt (Frivillighetsbarometeret). 
 • Personvern (GDPR).

For mer informasjon ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Frivillighet Norge, Morten Skjæveland, mortens@frivillighetnorge.no.