Informasjonsmøte: EØS-midler til samarbeid mellom norske og rumenske organisasjoner

Informasjonsmøte: EØS-midler til samarbeid mellom norske og rumenske organisasjoner

Vil din organisasjon samarbeide med en rumensk organisasjon for å fremme demokrati, sivilsamfunn og menneskerettigheter? Frivillighet Norge arrangerer informasjonsmøte for norske organisasjoner i Oslo.

Sivilsamfunnet i Romania har hatt store utfordringer de siste årene, blant annet som følge av den politiske situasjonen i landet. Samtidig er mange rumenere aktivt engasjert i å bygge et godt samfunn rundt seg, og det fins et bredt utvalg frivillige organisasjoner som jobber med alt fra sosiale rettigheter til nærmiljøutvikling, inkludering, miljøvern og ungdomsaktivitet. Norsk frivillighet har mye å lære rumenske organisasjoner om å bygge velfungerende sivilsamfunn, men også norske organisasjoner kan lære fra rumernes evne til å mobilisere, engajsere og styrke ulike gruppers evne til å ta ansvar for sin egen situasjon.

De norske EØS-midlene Active Citizens Fund skal bidra til å bygge sivilsamfunn i Romania de neste seks årenene. Målet er å utvikle et langsiktig, bærekraftig sivilsamfunn i landet som får styrket sin rolle i å fremme demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter.

En del av prosjektet vil finansiere samarbeid mellom norske og rumenske organisasjoner for å fremme kunnskap om forholdene i Romania og dele erfaringer om hvordan man kan jobbe for å løse sosiale og demokratiske utfordringer.

På informasjonsmøtet vil vi fortelle om mulighetene for samarbeid og finansiering av dette. Vi inviterer også sentrale politikere og frivillige organisasjoner til debatt om rommet for sivilsamfunn i Norge, Romania og Europa for øvrig og hvordan vi kan jobbe for å bevare dette best mulig.

Enkel servering.

Mer informasjon og program kommer.

Følg denne lenken for å melde deg på allerede i dag

Les mer om prosjektet her

Deler av arrangementet vil være på engelsk

  • Tid: 21.08.19
    10:30-15:00
  • Sted: I boksen på Kulturhuset i Oslo