Samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor

Vi inviterer deg til en faglig samling om samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor. Hva er potensialet for frivillige organisasjoner og bedrifter?

Dagen er satt av til faglig påfyll, inspirasjoner fra Norge og utlandet og nettverksbygging med andre deltakere.

Merk: Selve arrangementet er åpent for alle, men vi har et begrenset antall plasser. Så vi oppfordrer til tidlig påmelding.

Påmelding her: https://norsensus.no/csrproject/samarbeid-mellom-naeringsliv-og-frivillig/#pamelding

Vi ser frem til å møte deg!