Frivillighetskonferanse i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer i til en to-delt frivillighetskonferanse 8. og 9. november på Scandic Hell hotell. Begge dagene har frivillighet som tema, men med to forskjellige vinklinger.

8. november er tema hovedtema frivillighetspolitikk i kommunen. Denne dagen er spesielt tilpasset de som jobber med frivillighet i kommunene, rådmenn og politikere. Men det er også mulig å delta for de som jobber med frivillighet opp mot kommunene.

9. november er Trøndelag fylkeskommunes tradisjonsrike frivillighetskonferanse, og er en dag med påfyll og oppdatering for lag og organisasjoner. Blant annet blir det fokus på rekrutering, styrearbeid, og kommunikasjon og sosiale medier.

Pris: Dagpakke med lunsj 300kr (per dag), overnatting fra fredag til lørdag med lunsj lørdag 800kr.

Påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/frivillighetskonferansen2019#/form

  • Tid: 8. og 9. november 2019
  • Sted: Scandic Hell, Sandfærhus 22, Stjørdal