Kurs med Innsamlingskontrollen i aktivitetsregnskap

Bli med på et kurs hos Frivillighet Norge med Innsamlingskontrollen om hvilke muligheter NRS (f) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gir din organisasjon.

Hvorfor aktivitetsregnskap?

Bli med på et kurs hos Frivillighet Norge med Innsamlingskontrollen om hvilke muligheter NRS (f) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gir din organisasjon.

Sted: Frivillighet Norge, Øvre slottsgate 2b, 0153 Oslo (trappefri adkomst fra Nedre slottsgate 3).
Tid: 25.november 2019 kl 12-15
Målgruppe: regnskapsførere/økonomiansvarlige og generalsekretærer eller styreledere
Pris: 250kr for medlemsorganisasjoner, 500kr for ikke-medlemmer av Frivillighet Norge

Et solid årsregnskap kan bygge tilitt, ansvarliggjøre og danne grunnlaget for videre drift. Men et vanlig Resultatregnskap er beregnet på bedrifter som skal tjene penger. 
Det gir oversikt over hvor mye man tjener, hvor mye man betaler i lønn og hvor mye man kan forvente å ta i utbytte/tap. Alene er ikke dette interessant for ideelle organisasjoner. 
Mange er ikke klar over at det finnes en alternativ regnskapsstandard:

«Norsk Regnskapsstandard (for) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner»
Denne standarden gir deg anledning til å sette opp årsregnskapet aktivitetsbasert. Det gir deg anledning til å hente ut informasjon som er tilpasset ideelle organisasjoner. 
Som for eksempel: 

  • Hvor mye penger går til formålet
  • Hvor kommer pengene fra
  • Hvor mye tid/penger må man bruke for å sørge for finansiering
  • Hvor mye bruker man faktisk på driftskostnad/administrasjon

Påmelding her:
https://www.checkin.no/event/21236/paamelding-til-kurs-med-innsamlingskontrollen-i-aktivitetsregnskap