Nettverkskonferanse i Tromsø med KS og Frivillighet Norge

Velkommen til gratis nettverkskonferanse i Tromsø!

KS og Frivillighet Norge arrangerer konferanse i mai hvor barn og unges deltakelse og frivillighetspolitikk er tema. 

Samlingen finner sted på Radisson Blu Hotel Tromsø tirsdag 21. mai 2019 kl. 8.30-17.30. 

Deltakerne må selv dekke reisekostnader, tapt arbeidsfortjenste og overnatting dersom det er behov.

Kun selve deltakelsen på konferansen er gratis.

Målgruppe:

Politikere, ansatte i kommuner og fylkeskommuner, frivillige ag og foreninger, ungdomsråd, FAU, ungdomsklubber, sosiale entrepenører, statlige aktører og alle andre som er opptattav barn og unges oppvekst.

Påmeldingsfrist:

Det er fortløpende påmelding til konferansen her