Rundebordsamtale om rammevilkåra for innvandrerorganisasjoner

Frivillighet Norge inviterer til samtale og diskusjon om rammevilkårene til innvandrerorganisasjoner.

Denne samtalen vil være starten på et arbeid med å få bedre kunnskap om hvordan innvandrerorganisasjoner driver og finansierer organisasjonene sine. Vi vet at en del innvandrerorganisasjoner ikke har mulighet for å benytte seg av støtteordningene i frivillig sektor. Det finnes også ordninger som er spesielt rettet mot innvandrerorganisasjoner, og vi ønsker kunnskap om organisasjonenes erfaringer med disse.

På bakgrunn av dette vil vi gjennomføre en undersøkelse om rammevilkårene for innvandrerorganisasjoner. Organisasjonenes innspill er viktige for hvordan vi utformer undersøkelsen.

Etter samtalen inviterer vi til sosialt samvær.

Deltakere fra Frivillighet Norge vil være generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen og assisterendegeneralsekretær Ida Marie Holmin.

Tidspunkter: Rundebordsamtale 14.30-16.30 og sosialt samvær 16.30-18.00

Sted: Frivillighet Norges lokaler, Gerhardsenrommet og uteterrassen. 

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig. Meld deg på her (senest 14.juni.)

  • Tid: 18. juni
    1430-1800
  • Sted: Øvre Slottsgate 2B