Frivillighet Norges utredning om eierløs arv

Frivillighet Norges utredning om eierløs arv

Frivillighet Norge går inn for at eierløs arv skal overføres til et fond som skal finansiere frivillighetens aktiviteter i fremtiden.

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge har laget en utredning om eierløs arv.

- Frivillighet Norge er glade for at regjeringen vil innfri løftet om at eierløs arv skal tilfalle frivilligheten, men regjeringen må lytte til frivilligheten. Frivillighet Norge mener det beste er å bygge opp et fond som skal finansiere aktiviteter i framtiden, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.