Frivillighetsregisteret - først og fremst et verktøy for forenkling

Publisert   | Sist oppdatert 

Uttalelse fra medlemsmøte i Frivillighet Norge 10. november 2008

I Soria Moria erklæringen skriver regjeringen at den vil:

"....formelt gi frivillig virksomhet status som egen sektor gjennom etablering av et frivillighetsregister. Dette vil åpne for et enklere regelverk når det gjelder skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift."

For at regjeringen skal innfri løftet til frivilligheten i Soria Moria-erklæringen må følgende være oppfylt i Frivillighetsregisteret:

  • det må være mulig for organisasjonene å registrere relasjon mellom lokale lag og moderorganisasjonen
  • det må være mulig for nasjonale organisasjoner å registrere sine lokale lag under ett (en-bloc registrering) og deretter å forestå vedlikeholdet av informasjonene om lokallagene
  • nasjonale organisasjoner som registrerer sine lokale lag under ett må få en betydelig rabatt på gebyret totalt for moderorganisasjonen og lokallagene sett under ett, slik at det ikke beløper seg til mer enn 5000 - 10 000 kroner
  • det må etableres ytterligere to under-/bikategorier i tillegg til ICNPO-kategoriene, slik at Frivillighetsregisteret reflekterer norske forhold og kan brukes som verktøy for momsfritak andre tiltak som vil gjøre det enklere å drive frivillig organiasjon

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner beklager at Frivillighetseregisteret åpner 1.12.08 uten at denne funksjonaliteten er på plass. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner krever at 

- Staten omgående legger fram en forpliktende plan for å få på plass de overfornevnte funksjoner i Frivillighetsregisteret i løpet av 2009.