Vil øke andelen ideelle aktører

Vil øke andelen ideelle aktører

25 prosent av Norges omsorgstilbud bør være organisert og drevet som ideell virksomhet. Det foreslår Senterpartiets stortingsrepresentanter Anne Tingelstad Wøien, Gerd Eli Berge og Kjersti Toppe i et representantforslag fremmet for stortinget 14. april.

”De ideelle virksomhetene representerer verdier og samfunsnyttige formål som skiller dem fra offentlige og private kommersielle virksomheter”, skriver forslagsstillerne. De fremhever det nye EU-direktivet om offentlige anskaffelser, som regjeringen hevder ikke åpner for skjermede anbudsrunder for ideelle aktører. Derfor mener forslagstillerne at det er viktig å fremme andre tiltak som sikrer at ideelle aktører fortsatt er en del av velferdssamfunnet. 

– Vi støtter målet om å styrke innovasjons- og utviklingsarbeidet på helse- og omsorgsfeltet, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. – Det er bra at Senterpartiet anerkjenner de ideelle aktørenes samfunnsbyggende rolle. For å sikre denne rollen i fremtiden, trenger vi konkrete politiske mål, og vi er glad for det høye ambisjonsnivået i forslaget.

Frivillighet Norge leverte et høringsinnspill til ny lov om offentlige anskaffelser 14. april, der vi oppfordrer til å vedta en ambisiøs innkjøpspolitikk med virkemidler for vekst og utvikling for ideelle aktører. Les hele høringsinnspillet her.