Samarbeid gir gevinst

Samarbeid gir gevinst

Få kommuner vet hvilke frivillige ressurser de har i lokalmiljøet. Derfor vil Frivillighet Norge hjelpe kommuner og frivillighet til å samarbeide.

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivilligheten er selve hjertet som får lokalsamfunnet til å pulsere. På landsbasis representerer dette 115.000 årsverk og en verdiskaping tilsvarende 101 milliarder kroner! Men selv om kommunene og frivilligheten jobber mot de samme målene har bare 13 prosent etablert en frivillighetspolitikk.


Lokal frivillighetspolitikk betyr at kommunen tar ansvar og legger til rette for at frivilligheten skal få gode vilkår. Ved å kartlegge og gå i dialog med den lokale frivilligheten vil man få et lokalsamfunn med høyere aktivitet, trygghet og bærekraft. En slik politikk vil føre til flere vinn- vinn situasjoner for både kommunen og frivilligheten.

Frivillighet Norge mener at frivillighet må settes på den politiske agendaen og forankres i kommunestyret. En frivillighetspolitikk må utarbeides i dialog med frivillige lag og foreninger for å gi den legitimitet blant dem den gjelder. 

Stort potensiale

Det er mange kommunale kroner tjent på å samarbeide med frivilligheten. De bidrar til et varmere og mer tillitsfullt samfunn, større samfunnsdeltakelse og mer demokrati, helsefremmende, læring, beredskap for å takle kriser og ulykker, og ikke minst skaper frivilligheten liv og røre.

Dersom kommunen legger til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, vil dette gi en aktiv og voksende frivillig sektor. Dette vil føre til en halv million flere frivillige, lokalsamfunnet vil få høyere aktivitet, bli tryggere og mer bærekraftig. Kommunen vil spare penger, men også få gode samarbeidspartnere i arbeidet mot bedre folkehelse, mindre ensomhet og økt sosial kapital blant befolkningen.

Samarbeid gir gevinst

     

 

«I krysningspunktet mellom kommune og innbyggere skjer det noe. Det er når vi gjør ting sammen at vi får til ting som fungerer. Å ha en god dialog med lag og foreninger er alfa og omega».

Gjerdrum kommune

 

 

 

Foto: Røde Kors og Frelsesarmeen  

 

LES OGSÅ: 

 

AKTUELT:


Høringssvar på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom

Høringssvar på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom

Høringssvar fra Frivillighet Norge på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. april 2019. Les mer » om - Høringssvar på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom

De ti frivillighetspolitiske bud

De ti frivillighetspolitiske bud

Over 300 organisasjoner har stilt seg bak budene som har blitt sendt ut til alle kommuner.

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din

Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene. Hva driver de med? Hvilke mål, ressurser og utfordringer har de? Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv, eller organisasjoner?


 

 

De ti frivillighetspolitiske bud

2. Vedta en tverrsektoriell 
kommunal frivillighetspolitikk 


Inviter hele bredden av frivilligheten til dialog. Tenk frivillighet i all kommunal planlegging. Frivillighetspolitikken bør revurderes ved nytt kommunestyre. 


 

3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi 


Frivillige er frie og villige til å gjøre det de vil.
 Det må de få lov til å være, ellers dør frivilligheten ut. 
 

 

4. Forenkling gir mer frivillighet 


Tiden som brukes på byråkrati er tid som kan brukes på mer frivillighet. Gjennomfør tiltak som forenkler søknadsskriving, rapportering og kontakt med kommunen.


De ti frivillighetspolitiske bud

 

 

5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling 


 Vis organisasjonene tillit og legg til rette for at de kan nå sine egne mål. Da når kommunen samtidig mange av sine mål. 


 

 

6. Skap dialog med frivillighet

Skap faste møteplasser for organisasjonene. Rådfør dere med frivilligheten. Gi kommunalt ansatte opplæring i frivillighetsmangfoldet, slik at de kan invitere flere folk til å bli med. Husk at frivillige ofte jobber, så møter må være etter arbeidstid! 

 

 

7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi

Frivilligheten er ”samfunnets vaktbikkje” og skaper bl.a. lokalsamfunnsutvikling, kunnskap, sosiale møteplasser, tilhørighet, demokratiopplæring og er helsefremmende.

 

8. Gi frie midler


Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser.

 

  

De ti frivillighetspolitiske bud

9. Ikke konkurrer med frivilligheten 


Tilrettelegg for bedre rekruttering av frivillige til organisasjonene. Ikke ”stjel” de frivillige fra organisasjonene for å utføre kommunale tiltak. 


 

10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten 


Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og utvikling i frivilligheten. Et eksempel er å legge til rette for lokaler som frivilligheten kan bruke. 


 

Foto: Øyafestivalen.flickr.com, Norges friidrettsforbund og Foto: Mari Hildung:Perspektivet Museum.jpg

 

 

 

Les mer om hva Frivillighet Norge kan bidra mer HER.