Høringssvar på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom

Høringssvar på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom

Høringssvar fra Frivillighet Norge på forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. april 2019.

Les Frivilliighet Norges høringssvar her